واقعیت مجازی

یکی از جذابترین تکنولوژی های جهان که به کمک آن می توانید یک سینمای ۳ بعدی را داشته باشید به کمک این واقعیت مجازی شما می توانید ویدئو های سه بعدی را مشاهده کنید .